FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

Chlapec zemřel kvůli své víře

 

Drahý příteli, sestro, bratře! Chlapec zemřel kvůli své víře.

 

Březen 2015

 

Truchlící matka ztratila kvůli ISIS všechno, co měla, včetně jejího syna. Teroristé ISIS zajali tisíce křesťanů a umírněných muslimů na středním východě.

 

Odvážný křesťanský chlapec Jahmir (16 let) byl jedním z nich. Jel na kole do svého domovského města Mosul v Íráku. Na cestě s ním začali agresivně mluvit vojáci ISIS. Rozzuřilo je, když zjistili, že je křesťan.

 

Když Jahmir odmítl konvertovat k Islámu, tak ho střelili.

 

Allieh se dozvěděla, že její syn byl zraněn a spěchala do nemocnice, ale už bylo příliš pozdě. Vzpomíná „Myslela jsem, že spadnu, když jsem viděla mrtvé tělo svého syna.“ Ve strachu Allieh a zbytek její rodiny utekli, aby také nepřišli o život. Teď jsou mezi milionem utečenců v Kurdistánu, kde je obrovská potřeba jídla, oblečení a další pomoci.

 

Smrt jejího syna jí zlomila srdce, ale říká: „Jsem si jistá, že teď žije s Ním v nebesích, protože vzal kříž na ramena a zemřel pro Krista.“

 

Prosím pošli dar, abys pomohl zajistit život zachraňující jídlo, oblečení a další věci, pro ty, kteří tak těžce trpí.

 

Pojďme bojovat proti temnotě a nenávisti světlem a láskou Ježíše Krista. Pošli svůj štědrý dar dnes.

 

Trpící uprchlíci potřebují tvé modlitby. Prosím modlete se:

  • Aby Bůh střežil a ochraňoval ty, kteří jsou v nebezpečí vyhladovění a umrznutí.

  • Aby pomohl svým lidem, aby zaopatřili jídlo, oblečení a další pomoc k záchraně životů v Kurdistánu.

 

Trpící uprchlíci potřebují jídlo a oblečení aby přežili.

 

Pomoz nám zasáhnout lidská srdce Boží láskou.

 

Děkuji ti

Za hladové uprchlíky v Irbílu Daniel Skokan 

 

 

 

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT