FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

Milovaný prezident nadačního fondu Krmte hladové zemřel v 62 letech

Milovaný prezident nadačního fondu Krmte hladové zemřel v 62 letech

S těžkým srdcem česká pobočka nadačního fondu Krmte hladové oznamuje, že prezident nadačního fondu Krmte hladové a výkonný ředitel televizního a rozhlasového vysílání LeSEA, Peter Sumrall, zesnul 5. prosince 2015 na důsledky infarktu. Bylo mu 62 let.

Navzdory tomuto neočekávanému úmrtí, které bylo šokující jak pro nadaci Krmte hladové, tak pro partnery ve službě LeSEA po celém světě, Petovo poslání šířit zprávu o Ježíšově spasení bude i nadále pokračovat.

„Všichni jsme měli rádi mého otce,“ řekl Drew Sumrall. „Je samozřejmé, že Peta Sumralla nikdo nahradit nemůže, stejně tak jako tomu bylo předtím u jeho otce, Dr. Lestera Sumralla. S naší vizí půjdeme dál kupředu.“

Peter Sumrall se stal zaměstnancem společnosti LeSEA v roce 1973. Postupně se vypracovával, zatímco se dozvídal o všech aspektech společnosti, od televizní produkce a přípravy programu až po spolupráci s dalšími národy, aby společně vymýtili hlad pomocí firemní neziskové odnože LeSEA Global Feed The Hungry. V roce 1982 byl povýšen na hlavního manažera společnosti, která v tu dobu sestávala ze dvou televizních stanic a jedné FM rádiové stanice. V roce 1996 se Peter Sumrall stal prezidentem LeSEA poté, co jeho otec a zakladatel společnosti, Dr. Lester Sumrall, zemřel. V roce 2005 se Sumrall ujmul plného vedení všech společností, které za posledních 30 let úměrně vzrostlo. Díky mnohostranné službě dnes vysílání LeSEA oslovuje více než 90 procent světové populace a to skrze televizi, rádio, satelitní televizi a krátkovlnné rádio.

Sumrall po sobě zanechává truchlící čtyři dospělé děti, dva bratry a stovky zaměstnanců po celém světě.

„S Peterem jsem spolupracoval mnoho let na tom, abychom nakrmili ty nejzranitelnější tohoto světa a seznámili je s evangeliem. Jeho účast a dopad byly silné. Pete byl hlavním iniciátorem programu Denně plné bříško, ve kterém dnes dostává oběd 105.000 dětí každý den a toto číslo neustále roste. Všichni zaměstnanci a přátelé ho budou hluboce postrádat,“ říká Daniel Skokan, ředitel nadačního fondu Krmte hladové v České republice. 

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT