FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

PŘINÁŠÍME NADĚJI HLADOVÝM

 Potom řekne Král těm po své pravici: "...Neboť jsem hladověl, a dali jste mi najíst ..." Tehdy mu spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, a dali jsme ti najíst ...' Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili'" (Matouš 25:34,35,37,40)

FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové je křesťanská humanitární organizace. Od svého založení v roce 1988 Dr. Lesterem Sumrallem (1913-1996) FEED THE HUNGRY předala pomoc trpícím v hodnotě 5 miliard korun ve více než 70 zemích.

 

POTRAVA PRO TĚLO, DUŠI I DUCHA

Pro program KRMTE HLADOVÉ (FEED THE HUNGRY) je typické zaměření na tři oblasti lidského života. Fyzický nedostatek a nemoci z hladu nejsou příčinou ale důsledkem nedostatku v oblasti duševní a duchovní. Negramotnost, nedostatek léků a lékařských pomůcek, nedostatek učebnic a také nedostatek v uspokojení duchovních potřeb člověka způsobuje skutečnou bídu a utrpení miliónů mužů, žen i dětí. Především dětí. Proto program KRMTE HLADOVÉ při distribuci potravin navštěvuje také nemocnice, školy a sirotčince. Spolu s potravinami přináší i učebnice, hračky a léky. Navíc iniciuje a spolu s místními věřícími pořádá různé evangelizační a osvětové aktivity, aby spolu s fyzickou stravou byla zbídačeným lidem nabídnuta i strava duchovní.

 

  

DŮLEŽITOST KONTROLY PŘI DISTRIBUCI

Program KRMTE HLADOVÉ působí většinou v oblastech postižených hladem z důvodů válek, přírodních katastrof nebo ekonomických důvodů. Lidé v takových oblastech jsou většinou zoufalí a nedodržují morální pravidla tak jak je zvykem u nás, kde máme dostatek. Hlavním pravidlem pro tyto lidi je slovo PŘEŽÍT. Proto se program KRMTE HLADOVÉ zaměřuje na důslednou kontrolu při distribuci potravin a spolupracuje pouze s místními křesťanskými organizacemi, sbory a farnostmi. Při každém distribučním projektu je přítomen alespoň jeden zástupce programu KRMTE HLADOVÉ, aby dohlédl na distribuci, pomohl při rozdávání potravin a získal i fotografie nebo videonahrávky.

 

I MÁLO MŮŽE ZNAMENAT MNOHO

Nadační fond FEED THE HUNGRY je schopen za 1.200 korun zajistit základní potraviny pro čtyřčlennou rodinu na celý měsíc. Takový balíček potravin obsahuje několik kilogramů rýže nebo mouky, olej, cukr, fazole nebo těstoviny, sušené mléko nebo i jiné potraviny, tak aby skladba potravin byla vhodná podle místních podmínek a zvyklostí. Jedná se vždy o potraviny s dlouhou trvanlivostí.

 

Modlím se, aby i tebe, drahý čtenáři, Bůh oslovil. Připoj se k tisícům křesťanů, kteří se modlí a podle svých možností i postí v pátek v době snídaně a oběda. Uspořené peníze za vynechanou snídani a oběd pak posílají hladovým na jiném konci světa. Například už 100 korun měsíčně nám za rok umožní nasytit jedno dítě ve škole po celý měsíc.

 

Pokud máš zájem, napiš nám. Můžeš si nezávazně, bez povinnosti přispívat, objednat zdarma zasílání našich zpravodajů, kde se dozvíš více o konkrétních potřebách i uskutečněných distribučních projektech.

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT