Děkujeme za to, že pomáháte odstraňovat hlad!

Občanská válka v Jižním Súdánu se velmi nebezpečným tempem stupňuje. Po obnovení bojů v červenci uprchly desítky tisíc ze svých domovů.
Devadesát procent těchto uprchlíků jsou ženy a děti. Každý z nich může vyprávět odlišný příběh bolesti a hrůzy. Ale něco mají společné: všichni jsou hladoví.
„Nic jsem nejedl,“ říká Felix, který uprchl se svým bratrem, když ty boje začaly. „Nemám nic, co bych mohl dát svému bratru. Jsme hladoví. Nevím, kdo nám pomůže, až dorazíme do tábora.“
Vy můžete být ti, kteří pomohou nasytit zoufale hladové děti jako Felix, když dorazí do Ugandy.
Dávejte prosím štědře, abychom mohli nasytit co nejvíce dětí v nadcházejícím měsíci.