FEED THE HUNGRY

Feed the Hungry - nadační fond Krmte hladové

VEDENÍ FEED THE HUNGRY

Profil FTH: Peter Sumrall

Nedávno se sešel Stefan Radelich, ředitel operací Feed The Hungry (FTH) a Prezident FTH, Peter Sumrall, aby spolu probrali a určili úkoly a směr práce FTH.

Stefan Radelich: Pete, jak osobně ovlivnila otcova vize pro FTH?

Peter Sumrall: Víš, Stefane, že tátovo zjevení, které měl v Jeruzalémě, bylo něco, co změní člověku život. Jasně a živě si vzpomínám, jak mi druhý den ráno dal rukou psané poznámky. Vzbudilo to v našich srdcích touhu zasáhnout lidi tak, jak jsme to dřív nedokázali. Táta pracoval ještě pilněji než kdykoli předtím, protože cítil tak velikou touhu nasytit hladovějící Boží lid. Jakmile mu Bůh vložil to zjevení do srdce, zasvětil mu celý svůj život.

 

Lester Sumrall - muž s vizí

sto let od narození 1913 - 2013

Večer jsem šel spát asi okolo jedenácté. Deset minut před dvanáctou mne Pán vzbudil a řekl: „Chci s tebou mluvit.“

Tak začíná svědectví Lestera Sumralla o jeho nějvětší vizi, kterou dostal od Ježíše a to vize nakrmit hladovějící lidi po celém světě a přivézt je do Božího království.

Psal se rok 1987 a Lester Sumrall byl v hotelu Hilton v Jeruzalémě na konferenci. Bylo mu 77 let.

Následující roky, až do svého odchodu k Pánu, strávil tím, že pracoval pro milióny hladovějících a v beznaději žijících lidí. Dostal nadpřirozeně od Boha letadlo i loď, spolupracovníky, sklady a přístup k představitelům různých zemí.

Lester Sumrall se narodil 15. února 1913 ve městě Louisiana ve státě New Orleans, USA. Nebyl chtěným očekávaným dítětem a také říká, že nadělal více problémů než všechny ostatní sourozenci dohromady. Ale jeho matka se modlila: „Bože, udělej z Lestera kazatele a misionáře“. Zatím to ale vypadalo spíše na vězení.

V šestnácti letech dostal tuberkulózu. Lékaři léčbu vzdali, ale Bůh ne. V posledním stadiu nemoci, kdy Lesterovi zbývali hodiny života měl vizi. Viděl rakev na jedné straně a Bibli na druhé. Ježíš k němu promluvil: „Ta je pro tebe.“ Pane, to se mi nelíbí! „Pokud budeš kázat mé slovo, uzdravím tě“ Byl to vnitřní zápas, ale vzpurný bojovný Lester řekl nakonec své ANO. Krátce po té byl zcela uzdraven.

Když začal kázat farmářům v okolí, říkali ostatním: „Pojďte si poslechnout největšího lháře v okolí“ Nevěřili jeho příběhu, ale Bůh začal měnit jejich životy a Lester začal zakládat sbory.

Po několika letech přišla misie do jiných zemí. Čína, Filipíny, Německo, Jižní Amerika a další.

Na těchto cestách se setkal i se svojí budoucí manželkou Luisou. Svatbu měli 30. září 1944. A postupně se jim narodili tři synové.

Na Filipínách vybudovali velkou církev, která slouží lidem dodnes. Tehdy mu Bůh řekl: „Vrať se domů do Ameriky“ „Bože ne, tady je můj domov, církev..“ Ale nakonec poslechl. Na letiště přišli tisíce lidí, aby se s ním rozloučili, že tím nejprve znemožnili start letadla. Lester slíbil, že se každý rok vrátí, což po celá desetiletí pak dodržoval.

V Americe ho nepřivítal prakticky nikdo. A jeden kazatel ho „povzbudil“ slovy: „Lestere, je ti padesát a jsi vyřízený“ „Jsi lhář“ řekl Lester a šel se za to modlit. „Neskončil jsi, teprve začínáš. Dej se do práce“ řekl na to Pán.

 

Od té doby vybudoval Lester v Sound Bendu církev a základnu pro svoji službu celému světu. Napsal na 100 knih, natočil audio a video nahrávky, postavil rozhlasové stanice, které se dají poslouchat po celém světě. Postavil televizní stanice místní, kabelové, satelitní. Jezdil na oslech, plavil se po mořích, létal v letadlech po celém světě a vyučoval Boží lid Božímu slovu. Modlil se za nemocné, vysvobozoval utlačené a když mu bylo 77 let začal krmit hladové.

Manželka Lestera Luisa odešla k Pánu v květnu 1994. Lester sám 28. dubna 1996. Věděl přesně, kdy půjde k Pánu.

Tak jako Abraham měl vizi, která přesahovala hranice jeho pozemského života a šla dál přes další generace ke svému napnění. Tak Lesterovi Sumrallovi Bůh svěřil vize, které mají pokračovat a pokračují dále. Tak jako Bůh pozvedal svoje lidi, kteří vstupovali do naplnění Abrahamovy vize, Josef, Mojžíš, Jozue a další. Tak Bůh dnes pozvedá lidi, kteří dále pokračují v naplnění vizí, které Bůh dal Lesterovi. Jsou to v prvé řadě jeho tři synové a jejich rodiny, ale i mnoho dalších spolupracovníků po celém světě.

Dodatek: Lester přiletěl do Prahy sloužit celkem čtyřikrát v letech 1992 až 1995. A stal se povzbuzením pro mnoho křesťanů z různých církví. V té době vznikla v naší zemi kancelář programu Feeth The Hungry – Krmte hladové a již v roce 1992 byli čeští křesťané schopni ze sbírek naplnit letadlo potravinami pro pomoc postiženým oblastem. Od té doby tato služba v naší zemi stále roste, nehledě na ekonomické okolnosti. Je to součást toho, co Bůh řekl Lesterovi, že zaplatí a zajistí, co je podle Jeho vůle. Potřebuje na to pouze jedno – nás a naši ochotu vstoupit do věcí, které On připravil a být v nich věrní.

RUBRIKY
ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Přeji si dostávat informace o novinkách na vašem serveru na níže uvedenou e-mailovou adresu:  ANO NE

jméno:

e-mail:

jazyk:      CZ SK

KONTAKT