fbpx

Finanční odpovědnost

Nadační fond Krmte hladové je neziskovou organizací, jejímž hlavním zaměřením je boj proti hladu v oblastech chudoby, hladomoru, válek a přírodních katastrof. Pomocí strategie od pastora k pastorovi, od sboru pro sbor doručujeme pomoc tak, abychom naplnili fyzické, emocionální a duchovní potřeby lidí, kteří jsou v krizi.

Pro Krmte hladové je jednou z klíčových hodnot využít každou korunu pro konkrétní pomoc lidem, kteří jsou v nouzi. Snažíme se být dobrými správci zdrojů, které nám byly svěřeny. Máme radost z toho, že 81 Kč z každé stokoruny jde na konkrétní projekty. Dary a příspěvky jsou ze zákona daňově odečitatelnými položkami.

Jsme součástí skupiny společnou vizí propojených mezinárodních kanceláří Krmte hladové – Feed The Hungry. Mateřskou organizací je LeSEA Global Feed The Hungry v USA.

Během fiskálního roku 2017 měla organizace LeSEA Global Feed The Hungry následující procentuální rozdělení nákladů:

93%

Programové projekty

6%

Fundrasing

1%

Administrativa

LeSEA Global Feed Hungry je každoročně auditována nezávislou firmou Stanfield & Odell, PC.