fbpx

Modli se

Díky, že se modlíš za Krmte hladové! Když se společně modlíme, tak víme, že „kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“ (1. list Janův 5:14) Jsme vděční za tvoje neustávající modlitby za tyto i další projekty Krmte hladové…
Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. – Žalm 145:18

Modli se za fyzické a duchovní zdraví 150 000 dětí, které v současnosti společně sytíme.

Pros Boha, aby zajistil vylití zdrojů, abychom mohli každý den v roce 2019 krmit fyzicky i duchovně ještě více dětí.

Modli se za pracovníky v terénu, kteří neúnavně rozdávají jídlo. Modli se, aby skrze ně mohla Kristova láska mocně zářit, zatímco ukazují světově nejhladovějším dětem, jaký je plný život.

Dej nám vědět, jak se můžeme modlit za tebe, tím že vyplníš modlitební žádost ve formuláři níže.

Díky za tvé partnerství v modlitbách!