fbpx

Pomáháme afghanským uprchlíkům

Drahý příteli, sestro, bratře,


Taliban převzal vládu nad Afghánistánem. Stovky tisíc lidí opustilo svůj domov a majetek a museli utíkat o život. Asi 500 000 Afghánců, většinou ženy a děti, prchlo a jsou stále na útěku. Mnoho jich uteklo do hlavního města Kábulu, v neděli 15. sprna ale padl i ten.

Uprchlíci spí venku bez střechy nad hlavou a mají k dispozici jen minimum jídla a vody. Krmte hladové spolupracuje s národními afghánskými partnery, kteří
i tváří v tvář této krizi vytrvali.

Za 750 korun dokážeme dopravit jídlo a vodu k jednomu z uprchlíků. Jednomu zoufalému člověku tak můžete poskytnout pomoc, kterou potřebuje k přežití, a prokázat mu Kristovu lásku.

Stále probíhají jednání a hledá se způsob, jak pomoci těm nejvíce zranitelným, obzvláště křesťanům a uprchlým ženám a dětem.

Největší je teď potřeba jídla a vody pro ty, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou.

Situace je vážná, ale prostým darem můžeš dát naději a opravdovou Kristovu lásku.

Pokud chceš pomoci křesťanským konvertitům a dětem v Afgánistánu, prosím, pošli svůj dar na účet 2801539486/2010 nebo na Slovensku na účet: SK08 1100 0000 0026 2270 1492 s variabilním symbolem 111.

Za hladové v Afghánistánu

 

Děkujeme,

Daniel Skokan